Kitsuki Shizuka

"Ron yori shouko."*

Description:
Bio:

*"Evidence over arguments." Japanese proverb

Kitsuki Shizuka

Kanshigumi: The Ivory Lotus kitsuki kitsuki