Doji Tokuhime

Description:

徳姫

Hideyasu's sister. Shamisen player.

Bio:

Doji Tokuhime

Kanshigumi: The Ivory Lotus kitsuki kitsuki