Kiri no Kioku

Kiri no Kioku is an inn run by headman Yoshi with his son Hokichi and daughter-in-law Hanae.

Kiri no Kioku

Kanshigumi: The Ivory Lotus kitsuki kitsuki